Tham luận của các tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ

06/03/2017
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (7-9/3/2017)

·Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức thu hút hội viên nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới Download.

·Hội LHPN huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Download.

·Hội LHPN huyện Đông Anh, TP. Hà Nội: Đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút, phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới Download.

·Hội LHPN tỉnh Hà Giang: Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo Download.

·Hội LHPN tỉnh Đắc Lắck: Nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh Download.

·Hội Nữ Trí thức: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển đất nước Download.

·Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em Download.

·Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Vai trò của phụ nữ tronng phong trào phát triển kinh tế tập thể Download.

·Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ Tổ quốc Download.

·Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Tổ chức hoạt động, thu hút tập hợp phụ nữ công giáo – những khó khăn đặt ra và đề xuất giải pháp thực hiện Download.

·Hiệp hội Doanh nhân nữ: Một số giải pháp hỗ trợ phụ nữ doanh nhân phát triển kinh tế hiệu quả trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng Download.

·Chi hội Phụ nữ Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, TP. Hải Phòng: Mô hình tiết kiệm, tương trợ, nuôi dạy con tốt – cách làm hay và bài học kinh nghiệm Download.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video