Thái Nguyên: Hội viên phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giúp hơn 2000 hộ thoát nghèo

28/05/2024
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực thúc đẩy phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ. Các hoạt động hướng đến là hỗ trợ hội viên tiếp cận với các chính sách tín dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp, hỗ trợ hội viên phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.
Kết quả đạt được có ý nghĩa lớn nhất là việc các hội viên phụ nữ khi làm kinh tế, khởi nghiệp đã tạo ra được cơ hội, việc làm giúp cho các chị em khác thoát nghèo.

Kết quả, Hội đã tín chấp với các Ngân hàng trên 3.500 tỉ đồng cho 60.425 lượt hội viên vay, duy trì 20 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, thành lập mới được 14 hợp tác xã, trên 18.000 lao động nữ được đào tạo nghề, trong đó gần 10.000 phụ nữ có việc làm sau đào tạo. Trong thời gian qua, 14.625 hộ nghèo, cận nghèo được Hội giúp đỡ; có 1.547 hộ phụ nữ nghèo, 448 hộ phụ nữ cận nghèo đã thoát nghèo.

Bà Phạm Thị Thu Thủy- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Kết quả của việc hơn 2.000 hộ phụ nữ thoát nghèo nằm ở sự nỗ lực chung, các hội viên cùng giúp đỡ nhau, Hội viên phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đã tạo ra cơ hội, việc làm cho những phụ nữ khác, chị em giúp cho chị em thoát nghèo. 2 mục tiêu kép cùng lúc được thực hiện, điều này có ý nghĩa lớn và lâu dài với đời sống phụ nữ trên địa bàn tỉnh".

Hội LHPN Thái Nguyên thực hiện tốt nhiều chương trình an sinh xã hội

Tổ chức Hội đã thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội chăm sóc, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo thông qua chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", xây dựng "Mái ấm tình thương", chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Trong nửa nhiệm kỳ, Hội đã vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 66 mái ấm tình thương trị giá gần 2,3 tỷ đồng, kết nối đỡ đầu 339 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổng kết kết quả thực hiện 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy: Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu (6/8 chỉ tiêu vượt, 2/8 chỉ tiêu đạt), góp phần thực hiện tốt 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

https://phunuvietnam.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video