Quảng Nam: Hội LHPN huyện Phú Ninh đổi mới phương thức hoạt động Hội theo hướng “3 cùng”

19/04/2024
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng “3 cùng” đó là: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo.
Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ khát vọng phát triển” năm 2021

Hội LHPN huyện đã tập trung đổi mới phương thức tạo bước đột phá trong điều hành, lãnh đạo theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở; phân công cán bộ thường trực Hội LHPN huyện tham dự, đi cơ sở mỗi tuần ít nhất một lần và trực tiếp tham gia các cuộc họp với Ban Chấp hành phụ nữ cơ sở; tham dự các buổi sinh hoạt hội viên tại thôn, khối phố. Với hình thức này, đã giúp Hội vừa định hướng hoạt động, vừa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác lãnh đạo thực hiện phong trào Hội ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị.

Hằng năm, Hội LHPN huyện đăng ký làm việc với Đảng ủy xã, thị trấn vào dịp đầu năm, 6 tháng và cuối năm, qua các buổi làm việc vừa tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác chỉ đạo phong trào ở cơ sở giữa Hội LHPN huyện với Ban Thường vụ Đảng ủy, vừa thông tin kịp thời những hạn chế, tồn tại cần tập trung lãnh đạo đối với từng đơn vị, đồng thời hỗ trợ cho Hội LHPN cơ sở thuận lợi hơn trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Hội ở địa phương.               

Hội đã nghiên cứu đổi mới tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền các nội dung đến với phụ nữ như tuyên truyền bằng các hoạt động sân khấu hóa, xây dựng kịch bản… Đồng thời, phân loại đối tượng để lựa chọn nội dung, thời gian sinh hoạt cho phù hợp. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội lựa chọn, có kế hoạch tuyên truyền ít nhất 2 chuyên đề phù hợp với nguyện vọng, điều kiện, nhu cầu thực tế của từng địa phương. Điểm nhấn trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua hoạt động mô hình “Phát thanh viên” được xây dựng và nhân rộng ở 100% xã, thị trấn với hơn 200 lượt tin bài được phát sóng/năm về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề, nhiệm vụ của Hội đến với phụ nữ... Bên cạnh đó, Hội còn tập trung tuyên truyền, nhân diện các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực; trong thời gian qua đã biểu dương nhân diện trên 100 điển hình tiêu biểu tập thể và cá nhân.

Vận động phụ nữ phát huy quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” … Trong 3 năm (2021-2023) đã có 1.056 cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu cán bộ Hội giỏi và danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, hàng năm có trên 80% gia đình hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có 3 sạch”.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt việc khen chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp thu hút viên, phụ nữ gắn với hoạt động nhiệm vụ công tác Hội hàng năm, qua đó kịp thời động viên phong trào. Ngoài ra, tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình hội viên, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên với các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ năm 2021 đến nay đã phản ánh trên 50 ý kiến, tâm tự nguyện vọng của hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực như đất đai, giải quyết đơn thư, cơ chế chính sách đối với phụ nữ, trẻ em.

Minh Ánh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video