Quân đội hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”

18/11/2022
Sáng 18/11, tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 85 điểm cầu toàn quân, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tổ chức trực tuyến Truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”.
Các đại biểu dự buổi Truyền thông tại ĐIểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội)

Đây là năm thứ sáu Quân đội cùng cả nước chung tay hưởng ứng Tháng hành động (từ ngày 15/11 đến 15/12) với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Thời gian qua, việc hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" đã ghi nhận những kết quả khích lệ, thu hút được sự tham gia vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân với nhiều hoạt động phong phú, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng

Những năm qua, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời thực hiện thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội - Ủy viên thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi Truyền thông, thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng kêu gọi sự hưởng ứng, triển khai thực hiện của lãnh đạo, chỉ huy, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, đó là:

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trong thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói riêng; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại, phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chụp ảnh cùng các đại biểu dự truyền thông.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em…

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng "Tháng hành động cũng như trong tham mưu, tổ chức thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Các cán bộ, lãnh đạo dự Chương trình kịp thời tuyên truyền, thông tin nội dung Truyền thông tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa hưởng ứng Tháng hành động bằng những hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong Quân đội, "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022" sẽ đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng, không dừng lại ở 1 ngày, 1 tháng mà 12 tháng, 365 ngày trong năm.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video