Ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

22/05/2024
Với đa số đại biểu tán thành, sáng 22/5/2024, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Di Linh

Tiếp tục chương trình công tác nhân sự, sáng nay (22/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, với 96,92% đại biểu có mặt biểu quyết phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghi lễ, tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Di Linh

* Như Báo PNVN đã đưa tin, Hội nghị Trung ương 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, Dân tộc Kinh; Quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày vào Đảng 22/8/1981.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm nhận 3 Huân chương Quân công hạng Nhất (5/2014, 7/2015, 12/2020); Huân chương Quân công hạng Ba (7/2011); 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất (01/2002; 9/2008); Huân chương Chiến công hạng Nhì (5/2007); Huân chương Chiến công hạng Ba (3/2007); Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3 (11/2015); Huy chương "Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc" (2002); Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào (2017), Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào (2017).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Cấp bậc hàm Đại tướng tháng 2/2019.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/1974 - 7/1979, ông Tô Lâm là Học viên Đại học An ninh nhân dân.

Từ tháng 7/1979 - 12/1988, là Cán bộ, Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an.

Từ tháng 12/1988 - 5/1990, ôngTô Lâm là Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 5/1990 - 6/1993, ông Tô Lâm là Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 6/1993 - 5/1997, ôngTô Lâm là Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 5/1997- 6/2006, ông Tô Lâm là Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 6/2006 - 12/2009, ông Tô Lâm là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 12/2009 - 02/2010, ông Tô Lâm là Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 2/2010 - 7/2010, ôngTô Lâm là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

Từ tháng 8/2010 - 4/2016, ông Tô Lâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011, ông Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 1/2016, ông Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Từ 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 1/2021, ông Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video