Ninh Thuận: Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ dân tộc thiểu số Phước Hữu

04/12/2023
Phụ nữ Phước Hữu mong muốn được bình đẳng hơn nữa trong việc tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất, được quan tâm hơn nữa trong dạy nghề, dạy nghề, tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình.
Phụ nữ xã Phước Hữu thường xuyên tổ chức các buổi họp trao đổi, nâng cao kỹ năng phát triển kinh tế

Phước Hữu là xã thuộc khu vực đồng bằng, đạt chuẩn xã nông thôn mới của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 6.053,25 ha, với tổng số dân 19.133 người, sống trong 4.337 hộ tại 7 thôn, nhóm dân tộc Chăm chiếm đại đa số. Theo thống kê, toàn xã hiện vẫn còn 218 hộ nghèo (chiếm 5,18%), hộ cận nghèo là 586 hộ (chiếm 13,92%). Thu nhập bình quân đầu người 31,6 triệu đồng/người/năm.

Dân tộc Chăm tại xã Phước Hữu có hình thức tổ chức gia đình theo chế độ mẫu hệ, và còn lưu giữ nhiều nét văn hóa cổ xưa mang nhiều bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống thể hiện qua tín ngưỡng - tôn giáo. Mẫu hệ của người Chăm là chế độ mà quan hệ thân tộc, huyết thống được tính theo dòng họ mẹ, người con sinh ra thuộc dòng họ mẹ. Dòng họ bên mẹ là dòng họ nội, dòng họ cha là dòng họ ngoại. Theo đó, người con gái là người thừa hưởng tài sản, đất đai của gia đình và dòng họ do người mẹ truyền lại; đồng thời phải có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên bên mẹ, chăm lo thờ cúng ông bà và phải nuôi dưỡng cha mẹ già.

Chính vì đó, khác với nhiều dân tộc khác, phụ nữ Chăm ở Phước Hữu vừa phải chịu gánh nặng kinh tế gia đình, vừa phải lo cho con cái, chăm sóc gia đình. Làm thế nào để giúp chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, phụ bình đẳng hơn và được người đàn ông chia sẻ việc nhà là câu hỏi đặt ra với các cấp chính quyền, đoàn thể xã Phước Hữu.

Về công tác bình đẳng giới tại xã Phước Hữu, lãnh đạo xã đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 01/3/2018 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 4114/KH-UBND ngày 03/10/2017, về triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, thực hiện theo Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới huyện Ninh Phước và Kế hoạch số 22/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới huyện Ninh Phước. Đảng ủy và lãnh đạo xã thường xuyên chỉ đạo việc lồng ghép nội dung thực hiện bình đẳng giới trong gia đình vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nội dung bình đẳng giới trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn văn hóa.

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, phổ biến lồng ghép trong “Ngày pháp luật” và trong các buổi họp đơn vị, phát động mọi người xóa bỏ định kiến giới, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giới, thực hiện bình đẳng giới. Nhận thức của nam giới trong việc chia sẻ công việc trong gia đình với phụ nữ ngày càng được thể hiện rõ hơn, tạo điều kiện cho nữ giới được học tập, công tác và tham gia vào các hoạt động xã hội...

Hội phụ nữ xã Phước Hữu hiện có 2.448 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội cơ sở là: Mông Nhuận, La Chữ, Hậu Sanh, Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức. Đa số chị em đều làm nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN cấp trên phát động và chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện, Hội phụ nữ xã Phước Hữu tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Các mô hình như: tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ nhóm tình thương, tổ nhóm vay vốn, mua sắm vật dụng gia đình… ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua nhiều năm hoạt động, đến nay Hội đã xây dựng được trên 70 tổ theo các hình thức trên. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã xây dựng thêm được 3 tổ giúp nhau phát triển kinh tế, có 90 chị tham gia với số tiền đã đóng góp gần 5 triệu đồng; 2 CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” với 60 chị tham gia, đồng thời phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân được 282 triệu đồng giúp cho 114 hộ được vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng tổng số dư nợ do Hội phụ nữ ủy thác lên 6,4 tỷ đồng với 1.066 chị được vay.