Nên có những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia tổ chức Hội

20/09/2016
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã và đang được các cấp Hội tổ chức rộng rãi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong hội viên, phụ nữ cả nước. Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) của hội viên, phụ nữ tỉnh Bắc Giang, Khánh Hòa. Trong đó tập trung vào những quy định tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Hội viên, phụ nữ tỉnh Bắc Giang:

Đông đảo hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã thảo luận và có ý kiến vào một số nội dung, cụ thể như sau:

Về quy định quyền và nhiệm vụ của hội viên: Không nên quy định bắt buộc hội viên phải sinh hoạt Hội đầy đủ vì hiện nay, hội viên đi làm công ty, làm ăn theo mùa vụ nhiều nên không tham gia các buổi sinh hoạt đầy đủ được; đồng thời nên bổ sung thêm đối tượng được miễn đóng hội phí như: hội viên trên 70 tuổi, hội viên là các đối tượng đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước…

Nên bổ sung quy định về việc thu hội phí, cứ tham gia là hội viên khi nào thì đóng hội phí từ khi đó (không nên miễn Hội phí cho đối tượng mới tham gia sinh hoạt Hội vì sẽ khó theo dõi, quản lý).

Hội viên, phụ nữ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa:

Quy định về quyền, nhiệm vụ của hội viên (Điều 6, Điều 7) cần bổ sung quy định miễn sinh hoạt cho hội viên cao tuổi, 70 tuổi trở lên hoặc do điều kiện không tham gia sinh hoạt được.

Các ý kiến cũng đề xuất không nên bắt buộc hội viên phải sinh hoạt đầy đủ vì trong thời đại hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng rất đa dạng và phong phú, vì vậy việc tiếp cận, cập nhật thông tin, kiến thức đối với hội viên phụ nữ khá thuận lợi; một số hội viên do điều kiện gia đình hay những hội viên lớn tuổi không thể tham gia sinh hoạt đều đặn.

Một số ý kiến cho rằng vẫn nên quy định sinh hoạt đầy đủ nhưng không đưa vào Điều lệ mà quy định trong hướng dẫn triển khai; tương tự trong Điều lệ không nên quy định đóng hội phí, miễn đóng hội phí mà trong quá trình triển khai ở địa phương, tùy từng điều kiện mà triển khai cho phù hợp, do đó cần có hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội cụ thể hơn.

Về quy định mức đóng hội phí (Điều 24):Đa số ý kiến đồng ý giữ nguyên như quy định hiện hành. Bên cạnh đó có ý kiến đề nghị quy định cụ thể đối với từng đối tượng như: đối với phụ nữ ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ trong diện “hộ nghèo”, “cận nghèo” đóng 1.000đ/tháng; các đối tượng khác đóng 2.000đ/tháng; cần quy định tỷ lệ trích nộp hội phí của tổ chức Hội phụ nữ trong các doanh nghiệp, cơ quan chuyên trách Hội và trong nữ CBCCVC.

 

Ngọc Minh - Văn phòng TW Hội (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video