Nâng cao kiến thức, kỹ năng giải quyết vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em cho cán bộ Hội

11/06/2024
Ngày 10/6, tại tỉnh Bình Dương, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức Tập huấn cho cán bộ Hội các cấp trong việc tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
Tập huấn cho cán bộ Hội các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Chương trình tập huấn có cán bộ Hội LHPN cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia Hội thẩm nhân dân và cán bộ Hội LHPN các cấp không là hội thẩm nhân dân; cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là hội thẩm nhân dân.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được báo cáo viên chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; vai trò của Hội LHPN trong công tác lên tiếng bảo vệ phụ nữ trẻ em bị xâm hại, bạo lực; một số nội dung cơ bản về việc tham gia xét xử của Hội thẩm nhân dân trong các vụ án liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Bên cạnh đó là kỹ năng phát hiện, lên tiếng và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng.

Đặc biệt, trong chương trình tập huấn còn có một số câu chuyện thực tiễn và bài học kinh nghiệm của Hội thẩm nhân dân trong tham gia xét xử tại các phiên toà sơ thẩm đáp ứng nhạy cảm giới.

Từ đó, các cấp Hội phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và giúp các chị em phụ nữ hiểu rõ hơn quy định về quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng để thảo luận, cùng tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng bảo vệ phụ nữ trẻ em cho giai đoạn tiếp theo, đem lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Đồng thời, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng, bảo vệ và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN các cấp; mô hình can thiệp phù hợp, hiệu quả cần phát triển và nhân rộng.

Chương trình Tập huấn cho cán bộ Hội các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ kéo dài đến hết ngày 11/6. 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video