Lời chúc mừng của Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên

08/03/2017
đến hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc Việt Nam lần thứ 12

Lời chúc mừng của Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên

Kính gửi: Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc Việt Nam lần thứ 12

Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc Việt Nam lần thứ 12 và nhân dịp này, xin gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lời chào trân trọng.

Chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu tốt đẹp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa phụ nữ và hai tổ chức phụ nữ hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển trên con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Xin chúc Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc Việt Nam lần thứ 12 thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

Bình Nhưỡng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video