Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ

30/08/2016
Ngày 25/8/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự hội nghị có Thường trực Hội LHPN tỉnh, các đại biểu Liên đoàn lao động trong đoàn dự Đại hội Phụ nữ tỉnh; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, CĐVC tỉnh.

Đã có 50 ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 (trong đó có 37 ý kiến đóng góp bằng văn bản, 13 ý kiến phát biểu trực tiếp). Đa số các đại biểu nhất trí với bố cục rõ ràng, chặt chẽ của dự thảo Báo cáo; những mục tiêu, định hướng lớn trong hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ thời kỳ hội nhập, góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đề nghị báo cáo cần đánh giá cụ thể hơn kết quả sự phối hợp của Hội với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; làm nổi bật hơn phong trào phụ nữ nói chung và phong trào của lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà nói riêng.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, một số ý kiến góp ý, việc xây dựng các chỉ tiêu cần có căn cứ thuyết phục; chú trọng công tác bình đẳng giới vào dự thảo báo cáo góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, thực hiện các chế độ chính sách pháp luật dành cho lao động nữ và hội viên, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn. Bên cạnh đó, việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2021 phải bám sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Góp ý dự thảo văn kiện của đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đa số các đại biểu đều thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, các số liệu, nội dung từng nhiệm vụ trong báo cáo cần phải cụ thể, chi tiết hơn; các chỉ tiêu đặt ra phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương hơn; coi trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và phải có nội dung phù hợp với từng đối tượng; Dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ nét những khâu đột phá về kết quả đã đạt được, cần làm rõ những hạn chế và những giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung nên có quy định khẳng định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp và bộ luật Dân sự; việc nâng mức hội phí hội viên từ 500 đồng/tháng lên 2.000 đồng/tháng có thể sẽ khó thực hiện đối với hội viên phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp để tham gia đóng góp với Hội LHPN tỉnh.

Quảng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video