Không để phụ nữ nghèo thiếu vốn

08/03/2017
Là phương châm của Hội LHPN tỉnh Hà Giang nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Theo bà Lê Thị Bích Hằng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã góp phần giúp 24.099phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo, trong đó khoảng gần 2 nghìn phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ hộ. Có được kết quả đó là do các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với thực trạng đời sống kinh tế, văn hóa của chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh, trung nguồn lực giúp phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Các cấp Hội đã kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn giúp chị em hiểu “chỉ có thoát nghèo mới xây dựng được gia đình hạnh phúc”; triển khai cuộc vận động Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ, nói tiếng phổ thông và mở các lớp xóa mù chữ cho chị em. Chủ động rà soát, nắm chắc hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Qua việc vận động chị em nhau phát triển kinh tế, phát huy tính tương thân tương ái, đã có gần 240 ngàn lượt phụ nữ giúp tiền mặt, cây con giống, ngày công lao động cho trên 50 ngàn hộ, trong đó 100% hộ do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ.

Với hương châm “Không để phụ nữ nghèo thiếu vốn”, các cấp Hội đã thực hiện tốt chương trình khai thác các nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Hiện tại, Hội đang quản lý 600 tỷ đồng vốn tín dụng với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng; huy động tiết kiệm được trên 30 tỉ đồngvới 107.391 thành viên tham gia sinh hoạt tại 4.214/nhóm/Chi hội; vận động được 5 dự án từ các tổ chức Phi Chính phủ trị giá gần 11 tỉ đồng. Đặc biệt, 100% phụ nữ dân tộc thiểu số có nhu cầu đều được vay vốn để phát triển kinh tế. Đồng thời vận động sự quan tâm giúp đỡ của xã hội, cộng đồng cho phụ nữ: huy động được trên 9 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ trên 5.000 phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo; vận động hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng, cải tạo phòng học; sửa chữa mái ấm tình thương cho trên 200 hộ.

Nâng cao kiến thức kỹ năng, hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm cũng được các cấp Hội tập trung thực hiện. Đã thành lập được 9 tổ may trang phục dân tộc thu hút trên 300 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia với thu nhập bình quân 4 - 10 triệu đồng/tháng/người; phát triển được 2 làng nghề, 1 hợp tác xã thêu may trang phục dân tộc Mông, Lô Lô, Nùng U, hỗ trợ cho trên 200 phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, cho thu nhập từ 2-15 triệu đồng/người/tháng/người. Toàn tỉnh hiện có 541 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ, thu nhập bình quân từ 60-200 triệu đồng/năm/hộ.

Các biện pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng nhiệm kỳ tới của các cấp Hội LHPN là: Nắm cụ thể các hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, xây dựng kế hoạchgiúp đỡ đối với từng hộ gia đình, phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình thoát nghèo/năm; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách xóa đói giảm nghèo, vận động phụ nữ phát huy nội lực, tính sáng tạo, mạnh dạn đưa cây giống, con giống năng suất cao, có giá trị kinh tế vào sản xuất, nuôi trồng, phát triển kinh tế mang tính bền vững; đẩy mạnh hoạt động Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập trung giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông cho chị em; tiếp tục khai thác các nguồn vốn, nguồn tài trợ để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; xây dựng, hỗ trợ các nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế phù hợp đặc điểm từng vùng, miền, tham gia mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị...

Toàn văn tham luận của bà Lê Thị Bích Hằng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video