Hội LHPN Việt Nam đóng góp quan trọng cho Mặt trận Tổ quốc và đất nước

09/03/2017
(phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam, ngày 9/3/2017)

Phát biểu tại bế mạc Đại hội của Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Kính thưa đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch nước,

Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Đại hội,

Chứng kiến lễ khai mạc rất trọng thể, sâu sắc, ấn tượng của Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII Hội LHPN Việt Nam, hôm nay, được dự lễ bế mạc, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể các đại biểu Đại hội, tất cả các vị khách quý lời chúc mừng nhiệt liệt nhất cho thành công của Đại hội.

Qua nghiên cứu báo cáo của Đại hội, tôi đồng tình cao với kết quả đã đánh giá. Nhưng có một nội dung báo cáo nói còn ít, đó là đóng góp của Hội LHPN Việt Nam cho hoạt động của Mặt trậnTổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các cá nhân tiêu biểu. Hội LHPN Việt Nam là một trong 5 tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận. Đây là tổ chức rất đặc biệt, chúng tôi luôn coi là tổ chức quan trọng và đóng góp tích cực. Vì sao Hội LHPN là tổ chức thành viên quan trọng?. Kính thưa với Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 18/11/1930, cho đến nay cũng đã gần 87 tuổi, Hội LHPN ra đời trước Mặt trận gần 1 tháng, là tháng 10/1930, tuổi đời xấp xỉ như nhau. Có thể nói, từ khi có Mặt trận đã có Hội Phụ nữ và luôn luôn kề vai sát cánh ngay từ năm đầu của Đảng. Nên chúng tôi luôn coi Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức thành viên tích cực và quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Và các chị đã đóng góp liên tục trong 87 năm qua cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với góc độ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin trân thành cám ơn và chúc mừng sự đóng góp của Hội LHPN Việt Nam cho Mặt trận Tổ quốc và đất nước chúng ta.

Mọi hoạt động của Mặt trận đều phải dựa trên sự phối hợp với các tổ chức thành viên vì Hội LHPN Việt Nam cũng như Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, ở địa phương có đoàn viên, hội viên đến tận phường xã, khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc không có đoàn viên, hội viên cá nhân nhiều, chỉ có vài trăm người trong cả nước, thành viên chính là các tổ chức. Có 46 tổ chức thành viên trong đó có Hội LHPN. Có thể nói, ở khu dân cư, ở phường xã làm gì mà không có phụ nữ là Mặt trận khó khăn. Mọi việc đều có phối hợp với Hội LHPN, nhất là ở địa bàn phường xã và khu dân cư.

Như phong trào Xây dựng nông thôn mới, Mặt trận tham gia định hướng địa phương. Bản thân từng tổ chức Hội LHPN, Hội Nông dân mới triển khai hoạt động cụ thể, xác định các gia đình cần hỗ trợ. Đặc biệt là các hình thức huy động vốn. Phụ nữ huy động vốn hỗ trợ cho nông dân, cho phụ nữ làm ăn, nhưng mặt trận thì không huy động vốn. Đấy là vai trò rất đặc thù của Hội phụ nữ, Hội Nông dân là trực tiếp thực hiện việc bảo lãnh tín dụng để cho nông dân vay. Hoặc ở khu dân cư, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề trật tự trị an, vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, thì Hội Phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng. Tết đến, chúng ta đều thực hiện chăm lo cho người nghèo, Hội LHPN vận động, hỗ trợ cho hàng triệu, hàng trăm nghìn ngàn lượt người trong cả nước có một cái Tết đầm ấm. Mỗi khi có thiên tai, bão lụt, như vừa qua hạn hán ở miền Trung, ngập mặn Tây Nam nộ, vụ tai nạn cá ở 4 tỉnh miền Trung, Hội LHPN Việt Nam đã cùng các tổ chức khác cùng Mặt trận vận động, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Vì vậy, nếu có điều kiện, khi phổ biến kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII, các chị cũng nói rõ, khẳng định: Hội LHPN Việt Nam hoạt động tích cực trong công tác mặt trận, là thành viên tích cực và có tuổi đời cũng bằng Mặt trận và còn hơn 1 tháng nữa.

Công việc sắp tới, chúng tôi rất trân trọng trí tuệ của BCH khóa XI và Đại hội đã khẳng định những điểm mấu chốt. Bao gồm một phong trào và hai cuộc vận động. Một phong trào tập trung “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” - phong trào cốt lõi, từ đó kết nối đến phong trào chung. Ví dụ, Mặt trận hiện nay có phong trào “Toàn dân đoàn kết, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào của Phụ nữ đồng hành với phong trào của Mặt trận. Hai cuộc vận động của Hội về xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội đã được thử thách qua nhiều nhiệm kỳ. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình, xin phép bày tỏ sự đồng tình cao.

Về 3 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chỉ tiêu và 6 giải pháp của Hội. Với góc độ là người phụ trách công tác Mặt trận, tôi rất lưu ý trong các chỉ tiêu thuộc về Trung ương hay ở cơ sở?. Ở đây, đặc biệt có nhiều chỉ tiêu ở cơ sở, tôi tạm tính là 4*2+1 chỉ tiêu cho cơ sở (có 4 nhóm chỉ tiêu, mỗi nhóm có 2 nhiệm vụ và một nhóm có một nhiệm vụ). Chỉ tiêu thứ nhất là mỗi tổ chức Hội cơ sở hàng năm có đề xuất giám sát một chính sách và góp ý một văn bản pháp luật. Như vậy, giám sát phản biện xã hội là mỗi cơ sở có 2 hoạt động. Thứ hai, mỗi tổ chức Hội có 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị trong năm, như vậy là có 2 tuyên truyền. Thứ ba, mỗi cơ sở phát hiện ít nhất 2 điển hình để phổ biến. Thứ tư, giúp thêm 2 hộ gia đình đạt gia đình 5 không 3 sạch. Như vậy, có 4 nhân 2 là 8 chỉ tiêu cụ thể. Có nhiệm vụ riêng là: mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tôi thấy cách Hội Phụ nữ chọn chỉ tiêu cho cơ sở là rất hay. Mỗi cơ sở sẽ biết mình làm gì.

Tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn, với các chỉ tiêu này Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục đóng góp cho phong trào Mặt trận cả nước. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các đồng chí đã thảo luận và đưa vào chỉ tiêu “trong 5 năm hỗ trợ hình thành 300 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ”. Đây là điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Nêu một cách cụ thể như vậy. Vì sao chúng tôi phải cảm ơn?. Vì hộ sản xuất giỏi cũng có nhiều. Hội Nông dân mỗi năm công nhận hàng triệu hộ sản xuất giỏi. Nhưng hộ cá thể không phải là mô hình lâu dài, tương thích với kinh tế thị trường. Nếu chỉ có chủ hộ cá thể thì thoát nghèo rất chậm, làm giàu rất chậm. Muốn có thu nhập cao, bền vững thì chỉ có con đường tạo thành các đơn vị kinh tế có khả năng cạnh tranh, đó chính là hợp tác xã. Vì vậy đây là nội dung mới, hết sức thiết thực.

Theo kinh nghiệm, chúng ta trải qua bốn bước: Bước thứ nhất là các tỉnh thông qua Mặt trận hoặc các tổ chức tổ chức tọa đàm xác định vì sao phải làm hợp tác xã. Muốn thoát nghèo chậm thì cứ sản xuất cá thể, muốn làm giàu chậm thì cứ làm cá thể, còn muốn thoát nghèo nhanh, muốn làm giàu nhanh thì phải con đường hợp tác xã. Có cuộc thảo luận thì Liên minh Hợp tác xã có đầy đủ tài liệu. Khâu hai, chúng ta phải xem có ai làm hợp tác xã tốt không? Hội cần tổ chức tham những nơi làm tốt. Tết vừa rồi, chúng tôi đi thăm Lai Châu, rất bất ngờ, trong năm 2016 cả tỉnh Lai Châu thành lập được thêm 80 hợp tác xã. Bí quyết là, Bí thư tỉnh ủy thống nhất cấp tiền. Tỉnh ủy dành ngân sách cho các Giám đốc hợp tác xã hiện hành và Giám đốc hợp tác xã tương lai đi về Lâm Đồng nghiên cứu hợp tác xã trồng rau, trồng hoa, nuôi cá trong thời gian 2, 3 tuần. Sau khi học xong, các Giám đốc về thành lập và đẩy mạnh hoạt động hợp tác xã. Như vậy, Tỉnh ủy cấp tiền cho đi học tập kinh nghiệm - khâu này rất quan trọng. Khâu thứ ba, sau khi học tập kinh nghiệm rồi thì phải tập huấn. Cán bộ phụ nữ dự kiến thành lập hợp tác xã thì cần có tập huấn để biết cách quản lý hợp tác xã kiểu mới và những hỗ trợ của Nhà nước. Thứ tư, quan trọng là hỗ trợ hợp tác xã và triển khai chính sách hỗ trợ. Hiện nay, Nhà nước có khá đầy đủ chính sách hỗ trợ, chẳng qua chúng ta không biết khai thác hết thôi. Tôi cho rằng, nếu sau Đại hội phụ nữ XII, chúng ta không phải có 300 mà có hơn 300 hợp tác xã thì đất nước hạnh phúc và phụ nữ cũng sẽ thoát nghèo tốt hơn nữa. Chúng tôi hết sức hoan nghênh chỉ tiêu này.

Mặt trận hiện nay có một phong trào “Toàn dân đoàn kết, sáng tạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn sản xuất, thành lập hợp tác xã, có phương châm: không để hộ nghèo nào mà không có một tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã theo dõi hỗ trợ. Như vậy, phải đếm được có bao nhiêu hộ nghèo?. Hộ nào thì Hội phụ nữ hỗ trợ, hộ nào thì Hội nông dân, hộ nào Đoàn thanh niên hỗ trợ? Như vậy, không thể bỏ sót hộ nghèo nào không được hỗ trợ. Phương châm thứ hai đó là: không để hộ nào rơi vào cảnh cùng cực mà Mặt trận không biết hoặc không phân công một đoàn thể hỗ trợ... Tôi xin báo cáo với Đại hội, hoạt động của Mặt trận sắp tới gắn rất chặt với các tổ chức thành viên, trong đó có Hội LHPN Việt Nam.

Về vấn đề cuối cùng, chúng tôi đồng tình cao với 6 giải pháp đã nêu. Đặc biệt giải pháp thứ 6 là: mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp. Tôi đề nghị, nếu được thì bổ sung thêm nội dung “là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Liên kết, phối hợp chính trong tổ chức Mặt trận, nếu được thì các đồng chí kết thúc biện pháp cuối cùng có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

Kính chúc chị em sức khỏe, thành công.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video