Hội LHPN Bắc Kạn: Cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua phù hợp đặc thù địa phương

30/03/2023
Việc phát động thi đua của năm sau phải gắn với dịp tổng kết phong trào thi đua của năm trước. Cần nghiên cứu lựa chọn nội dung và phát động các đợt thi đua đặc biệt, đột xuất theo yêu cầu thực tế
Phụ nữ Dao đỏ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" được Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn triển khai từ tháng 9/2022. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn, cho biết, việc thực hiện phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến của các lực lượng phụ nữ.

Bắc Kạn có 108 cơ sở Hội và gần 70.000 hội viên phụ nữ. Từ bài học kinh nghiệm sau gần 1 năm thực hiện phong trào thi đua, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh cho rằng, các cấp Hội trong tỉnh cần lưu ý một số giải pháp căn bản, như: Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua trong từng cấp Hội, cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn và đặc thù văn hóa. Cần phát động phong trào thi đua trong phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội bằng những hình thức phù hợp gắn với các hoạt động tổ chức ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn. Việc phát động thi đua của năm sau phải gắn với dịp tổng kết phong trào thi đua của năm trước. Cần nghiên cứu lựa chọn nội dung và phát động các đợt thi đua đặc biệt, đột xuất theo yêu cầu thực tế; thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về nội dung phong trào thi đua bằng các hình thức đa dạng như hội thi, nói chuyện chuyên đề, thông qua sinh hoạt chi, tổ...

Cùng với đó, cần tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội thực hiện các nội dung phong trào thi đua. Đặc biệt, hàng năm các cấp Hội cần tổ chức đánh giá, bình xét thi đua đối với các cá nhân và tập thể ở các cấp độ khác nhau. "Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua của các cấp Hội cần bám sát mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua và các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên, được thực hiện gắn với đánh giá công tác Hội hàng năm và nhiệm kỳ", bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh chia sẻ.

Theo: http://phunuvietnam.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video