Hiện tại tôi đang đầu tư du lịch sinh thái môi trường rừng, suối thác và sử dụng lao động 90% người Ê đê và hơn 85% là lao động nữ. Vậy sau khi tôi tham gia Cuộc thi này thì có được ưu tiên hoặc được hỗ trợ gì cho doanh nghiệp, cho bà con ở đây?

21/05/2024
Đáp:
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

Khi Dự án khởi nghiệp của bạn đạt giải Chung kết cấp Vùng và Toàn quốc, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các đơn vị đối tác, vận động xã hội hóa các nguồn lực để có các hỗ trợ tiếp theo sau khi Cuộc thi kết thúc. Đặc biệt, doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng ưu tiên của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì vậy, Hội LHPN các cấp, các sở ban ngành sẽ cùng phối hợp để có thể hướng dẫn doanh nghiệp bạn tiếp cận với các hỗ trợ ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video