Hà Nam: 10 tập thể, 10 cá nhân được biểu dương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024

12/06/2024
Sáng 6/6, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Trong giai đoạn 2019-2024, Hội LHPN tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, định hướng của Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với ngành Công an huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW ngày 17/10/2023 giữa Bộ Công an, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ phong trào BVANTQ với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào khác trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội; nói chuyện chuyên đề, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt CLB cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 Tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh

Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các cấp Hội trong tỉnh đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; nắm chắc địa bàn cơ sở, thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, không để phát sinh phức tạp về ANTT.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã có 3 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 7 tập thể, 9 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019-2024.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video