Công văn về việc đóng góp ý kiến Đề cương báo cáo Đại hội tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở

09/03/2016
Chi tiết:

Số hiệu

Số 63/ĐCT-VP

Trích yếu nội dung

Công văn về việc đóng góp ý kiến Đề cương báo cáo Đại hội tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở

Ngày ban hành

03/02/2016

Hình thức văn bản

Công văn

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên

Văn bản đính kèm

 - Toàn văn công văn:Download

- Đề cương chi tiết Báo cáo Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: Download

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video