Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng 1 tỷ đồng tôn tạo khu di tích Trung ương Hội LHPN giải phóng miền Nam

07/03/2023
Ngày 6/3, tại Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã dành tặng 1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tôn tạo khu di tích Trung ương Hội LHPN giải phóng miền Nam.
Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện Hội LHPPN Việt Nam tiếp nhận kinh phí từ ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng (bìa phải) và Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga (bìa trái)

Thời gian qua, ngành ngân hàng và các cấp Hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động phối hợp và mang lại nhiều hiệu quả. Đã có 21/63 tỉnh đã có văn bản ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với Ngân hàng Nhà nước. Các hoạt động phối hợp đã góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách tài chính toàn diện và tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Lãnh đạo NHNN, lãnh đạo Hội LHPNVN chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Ban/đơn vị thuộc Hội LHPN Việt Nam

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của hai Cơ quan, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và NHNN giai đoạn 2023-2027 đánh dấu một sự hợp tác mới, toàn diện hơn giữa hai cơ quan góp phần thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video