Các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới của phụ nữ Long An

30/01/2024
Nhằm thực hiện hiêu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Hội LHPN tỉnh Long An đã thực hiện thí điểm mô hình “Dịch vụ gia đình”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, hướng dẫn xã thực hiện bình đẳng giới tại địa bàn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Ngọc Mai tặng quà cho hội viên, phụ nữ

Để thành lập và vận hành mô hình, Hội đã tiến hành khảo sát các hộ dân trên địa bàn ấp 2, xã Long Cang, huyện Cần Đước về các tiêu chí “Gia đình 5 có” và tiêu chí “Gia đình 3 sạch”, tổ chức hoạt động ra mắt mô hình điểm, vận động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ kinh phí thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần hạn chế tác nhân gây ô nhiễm môi trường; phối hợp tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý; vận động xã hội hóa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Kết quả bình xét cuối năm có 385/412 hộ gia đình đạt “Gia đình 5 có, 3 sạch” (tỷ lệ 93,4%), so với kết quả khảo sát số hộ gia đình đạt các tiêu chí đều tăng, như: có ngôi nhà an toàn tăng 81 hộ, có sinh kế bền vững tăng 4 hộ, có sức khỏe tăng 91 hộ, có có kiến thức tăng 35 hộ và có nếp sống văn hóa tăng 21 hộ, 100% hộ đạt tiêu chí sạch nhà, sạch bếp và tăng 05 hộ sạch ngõ…Từ khi triển khai, mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, thu hút được các gia đình hội viên, phụ nữ  (HVPN) tham gia thực hiện, người dân đã tự giác và ý thức hơn trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình thu gom rác nhựa tái chế, góp phần bảo vệ môi trường

Trong quá trình thực hiện, mô hình cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như tình trạng nhà ở chưa kiên cố của một số hộ gia đình khó khăn, vấn đề thất nghiệp, người dân chưa có thói quen khám bệnh định kỳ, chưa mạnh dạn tham gia các loại hình kinh tế tập thể… Mặc dù vậy, với những kết quả bước đầu, có thể khẳng định mô hình “Dịch vụ gia đình”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” đang được thực hiện hiệu quả. Thông qua triển khai mô hình, giúp HVPN nâng cao kiến thức, tạo việc làm, sinh kế, bảo vệ môi trường hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hướng tới, để phát huy hơn nữa trong việc thực hiện mô hình, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện nhân rộng hiệu quả mô hình bằng các giải pháp như: phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HVPN và người dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” bằng nhiều hình thức với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và tạo sự lan tỏa; tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho HVPN và người dân; quản lý và phát triển hiệu quả mô hình “Dịch vụ gia đình”, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức đánh giá mô hình; nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các địa bàn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp HVPN các hộ gia đình, người dân và cộng đồng có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch.

Hoàng Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video