Các cấp Hội LHPN Sơn La phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

01/03/2023
Công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 được các cơ quan tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ nói riêng cho nhân dân.
Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022

Trong giai đoạn 2019 - 2022, Hội LHPN các cấp tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong 238 buổi sinh hoạt cho trên 41.000 lượt hội viên, học sinh và nhân dân. Phối hợp tổ chức 5 cuộc nói chuyện chuyên đề về tình hình tội phạm, cách nhận biết các thủ đoạn hoạt động của tội phạm tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố, các trường học cho trên 2.000 hội viên, phụ nữ và học sinh.

Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với Tòa án, Công an, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức 37 lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng ngừa xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người cho trên 1.000 cán bộ Hội phụ nữ. Các cơ quan đã phối hợp xử lý trên 40 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Các vụ án xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội.

Hội LHPN tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Hội LHPN, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tạo điều kiện cho các ngành tham gia công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người...

Bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, đánh giá: "Đây là giai đoạn đầu trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái nhưng đã được các ngành hưởng ứng rất nhiệt tình. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế. Hội cũng đưa ra những phương hướng để khắc phục, gắn kết cả 4 ngành trong việc triển khai và thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới".

Trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022, có 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video