Đà Nẵng: Hơn 1.400 chi hội trưởng phụ nữ được nâng cao năng lực

29/05/2023
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng đội ngũ chi hội có năng lực, kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng, tập hợp được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, đó là một nhiệm vụ quan trọng được các cấp Hội LHPN TP. Đà Nẵng quan tâm thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ Hội cho 100% chi hội trưởng phụ nữ

Năm 2023, thực hiện nội dung của chủ đề năm về “Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, quản lý và sinh hoạt hội viên”; đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” (thuộc Đề án 1893 của Thủ tướng Chính phủ), xuyên suốt trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023, Hội LHPN thành phố có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ Hội cho 100% Chi hội trưởng phụ nữ (hơn 1.400 lượt Chi hội trưởng) trên toàn thành phố được tập huấn, nâng cao trình độ.

Theo đó, nội dung tập huấn tập trung cung cấp thông tin, kiến thức mới về các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá, các chương trình, mô hình mà hiện nay được các cấp Hội triển khai trong tầng lớp hội viên, phụ nữ. Chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và kỹ năng xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý điểm nóng; tham gia giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; tình hình tôn giáo và công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo. Đây là những nội dung quan trọng, bổ ích, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác Hội đối với đội ngũ chi hội trong giai đoạn hiện nay.

Qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giúp đội ngũ chi hội triển khai hiệu quả các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra, nhất là chỉ tiêu tập hợp, thu hút hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, nhiệm kỳ 2022-2027” và chương trình “Hướng về chi hội, đồng hành cùng chi hội”.

Hội LHPN thành phố cũng cấp phát hơn 1.200 cuốn tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Hội, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 100% đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video