Nữ chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày trong kháng chiến chống Mỹ: Rưng rưng ngày hội ngộ