Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ nỗ lực học tập, rèn luyện theo tiêu chí người Công an cách mệnh "vừa hồng, vừa chuyên"