Địa chỉ:                       09 Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM

Điện thoại:                 028.62826015

Email:                         info@lethirieng.edu.vn

Website:                     https://www.lethirieng.edu.vn

 

Hiệu trưởng :            Nguyễn Thi Hoàng Ánh 

SĐT: 028.62826020

Email: anhnth@lethirieng.edu.vn

 

 

Video