Địa chỉ:                       20 Thụy Khê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:                 024.37281003                          Fax:      024.37281071

Website:                         http://tymfund.org.vn/
 

Chủ tịch HĐTV:         Đinh Thị Tuyết nhung

Email: nhungdtt@tymfund.org.vn

Tổng Giám đốc:        Phạm Thị Thùy Linh

SĐT: 024.37281003-107

Email: linhpt@tymfund.org.vn

Phó Tổng Giám đốc:   

                            - Trần Thị Tuyết Nhung

SĐT: 024. 37281003-105

Email: nhungttt@tymfund.org.vn

- Đào Thanh Trang

SĐT: 024. 37281003-125

Email: trangdt@tymfund.org.vn

- Phùng Đình Kiện

Email: kienpd@tymfund.org.vn 

Video