Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long với sản phẩm "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2024"

10/05/2024
Với sản phẩm này, công tác tuyên truyền Kế hoạch thi đua khen thưởng được tối ưu hóa thông qua bài thuyết trình được trình chiếu với hình ảnh chuyển động nói chuyện như người thật, thể hiện nội dung bằng giọng đọc AI. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 144
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2024
  • Tác giả/Đối tượng: Phan Thị Mai Thư; Cá nhân;  Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Long
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

Mô tả sản phẩm: Trong năm 2024, việc tuyên truyền Kế hoạch thi đua khen thưởng được tối ưu hóa nhờ vào ứng dụng công nghệ thông tin. Bài thuyết trình được trình chiếu với hình ảnh chuyển động nói chuyện như người thật, thể hiện nội dung bằng giọng đọc AI. Nhờ vào ứng dụng nền tảng trực tuyến, thông điệp về kế hoạch này đã được truyền đạt một cách nhanh chóng và hiệu quả đến tất cả các thành viên, cán bộ trong Hội.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video