Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai đề án 938 tại An Giang và Đắk Lắk

03/04/2024
Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (gọi tắt là Đề án 938), Hội LHPN tỉnh An Giang và Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai đề án.
Đồng chí Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày chuyên đề “Vai trò của cha mẹ trong phòng, chống bạo lực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc”

- Hội LHPN tỉnh An Giang:

Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện tham gia triển khai thực hiện các nội dung Đề án 938 năm 2024.

Bà Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Một trong những mục tiêu của Đề án 938 được triển khai trong giai đoạn II (2022 - 2027) là đảm bảo cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”.

Đồng chí Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn

Với chủ đề của Đề án 938 năm 2024 là “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”, tập huấn đã cung cấp cho học viên các chuyên đề: “Cha mẹ đồng hành cùng trẻ em trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần” và “Vai trò của cha mẹ trong phòng, chống bạo lực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó giúp nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện trong quá trình tham gia triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 938, góp phần phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là vai trò chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời đại mới.

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk:

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức thực hiện Đề án 938 cho 150 báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội  là Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Tham gia tập huấn, các học viên được chia sẻ, phổ biến các kiến thức, kỹ năng cho cha, mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; cách nhận diện các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng phó với bạo lực, xâm hại ở trẻ em; một số phương pháp, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên về phát hiện, tư vấn cho phụ nữ bị bạo lực gia đình...

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cán bộ, hội viên phụ nữ, các báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, việc nhận diện trẻ em bị bạo lực, xâm hại và cách ứng phó để bảo vệ trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại, việc phát hiện phụ nữ khi bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và  tư vấn cho phụ nữ khi bị bạo lực, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững./.

Ban TG An Giang; Phạm Thị Len

CÁC ĐỀ ÁN

Video