Phát huy vai trò, và khả năng của phụ nữ Quảng Trị tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

08/03/2017
Mai Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Trị luôn đồng hành, tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quan tâm bố trí kinh phí, ban hành và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án liên quan đến công tác phụ nữ, đặc biệt là các đề án: Vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2010 – 2015; Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt; Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm; ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với phụ nữ. Tỉnh cũng bố trí kinh phí chi phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; ưu tiên cho cán bộ, công chức nữ các cấp, cán bộ nữ thuộc dân tộc ít người, cán bộ công chức đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi khi tham gia đào tạo bồi dưỡng được hỗ trợ phụ cấp, được ưu tiên bố trí, sử dụng sau đào tạo, bồi dưỡng…

Thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”, hàng năm, UBND và Hội LHPN tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp nhằm phát huy vai trò của Hội LHPN tỉnh tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội như: Xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; lấy ý kiến góp ý của Hội LHPN cùng cấp trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch của địa phương, đảm bảo sự tham gia của đại diện Hội LHPN trong các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát, phản biện...

Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội như sau:

1. Trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo khảo sát để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và nhu cầu của những phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, phụ nữ là chủ hộ yếu thế, từ đó đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp như: Vận động tập thể, cá nhân giúp đỡ, đỡ đầu cho phụ nữ chủ hộ nghèo; hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề; xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo (thông qua việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, xây dựng và duy trì mô hình tiết kiệm trong chị em tạo nguồn vốn vay phát triển sản xuất - kinh doanh…) Nhiệm kỳ qua, Hội đã giúp cho hơn 100.000 lượt hội viên được liếp cận các nguồn vốn vay; gần 5 vạn phụ nữ được nâng cao trình độ sản xuất, có việc làm ổn định; hỗ trợ giúp 5.230 phụ nữ làm chủ hộ kinh tế thoát nghèo... Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực giáo dục, động viên, khuyến khích lòng tự trọng, khơi dậy sức sáng tạo của phụ nữ, xóa bỏ tư tưởng thủ phận, tự ti, trông chờ, ỷ lại.

2. Trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Trị là địa chỉ tin cậy, là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội thông qua các mô hình:“Mái ấm tình thương” “Đỡ đầu trẻ mồ côi”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”; “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa... Hội đã tích cực vận động, kêu gọi nguồn tài trợ giúp đỡ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; phát hiện và đề xuất giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước ban hành.

3. Trong bảo vệ môi trường, Hội đã có nhiều hoạt động trong việc nâng cao kiến thức cho phụ nữ phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động thành lập các mô hình thu gom và xử lý rác thải, làm xanh, sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm; vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong bão lũ; tích cực vận động, huy động vốn, nguồn lực hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển…

4. Trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới: Hội LHPN các cấp đã xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng xã, phường, khu phố, thôn bản không có tai, tệ nạn xã hội, không có sinh con thứ 3. Các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp sức người, sức của để xây dựng các công trình công cộng. Hội LHPN các cấp đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá là một trong những tổ chức đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng kênh mương nội đồng,... đem lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vì sự tiến bộ của phụ nữ và tập trung chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội và gia đình, xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Để tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước thực sự hiệu quả, là cầu nối đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mỗi hội viên phụ nữ, UBND tỉnh Quảng Trị xin có một số đề xuất như sau:

Một là: Đảng, Nhà nước cần quan tâm đầu tư thỏa đáng, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ phát huy vai trò và năng lực của mình trong gia đình và xã hội. Thông qua các đề án/chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là 2 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để Hội có điều kiện tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm, phát triển kinh tế, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc của xã hội.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ dành nguồn lực với khả năng của tỉnh cho những hoạt động của Hội trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của các cấp Hội đã đề ra.

Hai là: Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực xã hội cũng như trong gia đình, để từ đó góp phần thay đổi nhanh hơn, mạnh hơn những định kiến về giới vốn đã và đang tồn tại trong xã hội.

Ở quy mô quốc gia, đề nghị tạo các kênh, diễn đàn mở, để những người dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, bạn bè quốc tế có cái nhìn đúng về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước; khuyến khích họ đóng góp ý kiến xây dựng nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa vị thế của phụ nữ trên trường quốc tế.

Ba là: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tăng cường mối quan hệ kết hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức xã hội trong và ngoài nước để huy động nguồn lực, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho chị em phụ nữ; đặc biệt chú ý tới đối tượng phụ nữ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, phụ nữ là dân tộc ít người... nhằm thu hẹp dần khoảng cách về cơ hội và điều kiện phát triển của phụ nữ ở các vùng, miền. Đồng thời, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận những thành quả của khoa học - công nghệ hiện đại để chủ động áp dụng vào thực tiễn, từng bước nâng cao tri thức và chất lượng cuộc sống, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương, đất nước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video