Ngôi nhà tiết kiệm xây từ rác thải nhựa của phụ nữ Trà Vinh

22/04/2024
Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tham gia bảo vệ môi trường, chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp và bền vững, Hội LHPN huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà tiết kiệm”, tới nay đã có 31 ngôi nhà với 704 thành viên tham gia, qua đó đã thu gom được trên 1.900 kg phế liệu, bán được số tiền 11,5 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Mô hình “Ngôi nhà tiết kiệm”

Mô hình được xây dựng ở cả 14/14 Hội LHPN xã - thị trấn, vị trí đặt mô hình là tại Nhà văn hóa ấp hoặc nơi khu dân cư có nhiều người qua lại để thuận tiện cho việc góp phế liệu như vỏ chai nước suối, vỏ lon nước ngọt, vỏ lon bia, vỏ chai nước mắm, nước tương, hoặc những vật dụng không còn sử dụng được nhưng tái chế được để mọi người đem đến bỏ vào “Ngôi nhà tiết kiệm”. Khi ngôi nhà phế liệu đã đựng đầy, chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức phân loại và bán, số tiền thu được tạo thành quỹ với mục đích hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phụ nữ yếu thế. Đến nay đã giúp cho 31 thẻ bảo hiểm y tế, lan toả tích cực nghĩa cử cao đẹp, tính nhân văn sâu sắc khi tiết kiệm từ không đến có, từ ít đến nhiều để giúp đỡ phụ nữ nghèo, oản tiền mua bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện tặng cho người khó khăn, yếu thế có điều kiện có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận được với chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Sự thiết thực của mô hình đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân về thu gom, phân loại rác thải để bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên từ rác, thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” góp phần đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng ý thức bảo vệ môi trường vì cuộc sống xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

CÁC ĐỀ ÁN

Video