Long An: Để tín dụng chính sách xã hội trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ nghèo vươn lên

12/04/2024
Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách xã hội, Hội LHPN tỉnh Long An đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội”.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đỗ Thị Kim Thắm (bên phải) và đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc tọa đàm

Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Long An thực hiện có hiệu quả, chất lượng ủy thác được duy trì và ổn định, có sự phối hợp quản lý chặt chẽ, chuyển tải nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo định kỳ; tổ chức các hoạt động kêu gọi, vận động nguồn lực cho tính dụng chính sách như “Tuần lễ gửi tiết kiệm vì người nghèo”

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chỉ tiêu chất lượng tín dụng tại một vài nơi có chiều hướng giảm, tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%, tỉ lệ thu nợ, tỉ lệ hộ gửi tiết kiệm, công tác bình xét cho vay, công tác lưu trữ hồ sơ… ở một số nơi còn thấp, chưa đúng, còn chậm.

Từ thực tế đó, toạ đàm là dịp để cán bộ Hội các cấp, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý có thêm thông tin, giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ sinh kế, khởi nghiệp thành công, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới, để tín dụng chính sách xã hội trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ nghèo vươn lên nhằm khắc phục sự bất bình đẳng giới trong tạo việc làm và phát triển kinh tế.

Đại biểu tham dự tọa đàm trao đổi ý kiến

580 đại biểu là cán bộ Hội các cấp, đại diện phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý tham dự toạ đàm đã có cơ hội chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ những vướng mắc giúp cán bộ Hội và tổ trưởng tổ vay vốn thực hiện tốt hơn công tác tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Long An đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể: tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND các cấp thực hiện tốt các chỉ đạo có liên quan nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với tính dụng chính sách xã hội; phối hợp rà soát đối tượng vay, bình xét cho vay kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng; tuyên truyền, vận động các nguồn tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường nguồn lực; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách có liên quan đến tín dụng chính sách; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng đối tượng; thực hiện tốt giao dịch, giao ban tại xã đảm bảo đầy đủ thành phần, triển khai ứng dụng VBSP Smart Banking và các giải pháp thanh toán số; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động ủy thác… giúp hội viên, phụ nữ có cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tăng cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế và tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Thùy

CÁC ĐỀ ÁN

Video