Hội nghị tập huấn, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong khởi nghiệp

03/12/2023
Hội LHPN tỉnh Bình Phước phối hợp với Viettel Bình Phước tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của phụ nữ và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính.
Đại diện Viettel Bình Phước hướng dẫn sử dụng các ứng dụng Vmark, Mysign, Viettel Money cho cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất do phụ nữ quản lý

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và hoạt động thúc đẩy giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh”.

Các đơn vị tìm hiểu các ứng dụng để cài đặt sử dụng

Tại hội nghị, khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của phụ nữ; thông qua việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng Vmark, Mysign, Viettel Money. Qua tập huấn các ứng dụng này giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã dễ dàng quản lý doanh nghiệp, cơ sở trong thực hiện các thủ tục hành chính, thuế, hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, dễ dàng thành lập văn phòng điện tử, truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm; cảnh báo nguy cơ hàng giả; nhật ký bảo hành; thu thập vị trí quét tem truy xuất của người tiêu dùng...

Nhân viên Viettel hỗ trợ giải đáp thông tin và cài đặt các ứng dụng quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác

Các cán bộ hội, hội viên, phụ nữ, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng được nghe đại diện Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước hướng dẫn về các quy định cho vay nguồn vốn từ quỹ; hướng dẫn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của phụ nữ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tiếp cận với nguồn vốn khởi nghiệp của tỉnh.

Bình Phước Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video