Gia Lai chọn 4 sản phẩm tham dự cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024 cấp toàn quốc

11/04/2024
Ban Giám khảo Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024 tỉnh Gia Lai đã tiến hành chấm thi cấp tỉnh.

Hưởng ứng Cuộc thi do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã triển khai rộng khắp tới các cấp Hội. Sau 03 tháng phát động và triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận 52 sản phẩm dự thi của Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Ban Phụ nữ Công an tỉnh (trong đó có 31 sản phẩm tập thể, 21 sản phẩm cá nhân). Các sản phẩm dự thi sử dụng các ứng dụng phần mềm sẵn có như: word, powerpoint; ứng dụng nền tảng số zalo; phần mềm, ứng dụng thiết kế trò chơi để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong  công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật, nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống; các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em…

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm và dựa vào thể lệ của Cuộc thi, Ban Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 04 sản phẩm xuất sắc nhất tham dự Cuộc thi cấp Trung ương (03 tập thể và 01 cá nhân). Đồng thời, các sản phẩm/giải pháp đạt giải Hội thi cấp tỉnh sẽ được đăng tải trên Website của Hội nhằm giúp Hội LHPN cơ sở ứng dụng đổi mới nội dung, hình thức trong tổ chức sinh hoạt Hội.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên tại chi, tổ Hội; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ Hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt. Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tìm được những sản phẩm, giải pháp hay, sáng tạo, dễ áp dụng để phổ biến, nhân rộng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên.

Theo kế hoạch những sản phẩm tập thể và cá nhân xuất sắc sẽ được Hội LHPN tỉnh trao giải tại Hội nghị tổng kết chủ đề năm vào tháng 10/2024.

BTC Gia Lai

CÁC ĐỀ ÁN

Video