Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022)

09/03/2017
(do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII bầu ngày 8/3/2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại, đơn vị công tác

I.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

1

Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

2

Nguyễn Thanh Cầm

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

3

Nguyễn Thị Kim Dung

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

4

Phí Thị Lệ Dung

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

5

Phạm Thị Hương Giang

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

6

Hoàng Thu Hà

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI

8

Trần Thị Thu Hà

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế kiêm Giám đốc Quỹ Bảo hiểm vi mô, TW Hội LHPN Việt Nam

9

Nguyễn Thị ThụcHạnh

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

10

Vũ Thị Thúy Hạnh

Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

11

Nguyễn Thị ThuHiền

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

12

Trần Thị AnHiền

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

13

Đào MaiHoa

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

14

Bùi ThịHòa

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI

15

Bùi ThịHồng

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

16

Nguyễn Thị MinhHương

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

17

Trần ThịHương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI

18

Nguyễn Thị Hoa Lệ

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

19

Dương Thị NgọcLinh

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

20

Nguyễn Thị HoàiLinh

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

21

Phạm Thị Thùy Linh

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

22

Nguyễn Thị TuyếtMai

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

23

Ngô ThịNgọc

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

24

Hoàng Thị ÁiNhiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XI

25

Đinh Thị Tuyết Nhung

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo, TW Hội LLHPN Việt Nam

26

Nguyễn Thị KiềuOanh

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

27

Nguyễn Thị Kim Oanh

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

28

Đào Thị Vi Phương

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

29

Khúc Thị Hoa Phượng

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam

30

Hồ ThịQuý

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

31

Đàm Thị VânThoa

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

32

Trần Thị AnhThu

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

33

Đào Thị ThanhThúy

Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông cửu Long, TW Hội LHPN Việt Nam

34

Lò Thị ThuThủy

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

35

Lương Thị Thủy

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

36

Trần ThuThuỷ

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

37

Trương Thị ThuThuỷ

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

38

Nguyễn Thị XuânThư

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Ban, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

39

Nguyễn Thị MinhThương

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó ban Kế hoạch - Tài chính,TW Hội LHPN Việt Nam

40

Nguyễn ThịTuyết

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI

41

Nguyễn ThịTuyết

Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

42

Hà Thị ThanhVân

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

43

Nguyễn HảiVân

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

44

Nguyễn Thị NgọcYến

Ủy viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

II

Hội LHPN các tỉnh, thành phố, HPN Bộ Công an và Ban Phụ nữ Quân đội

45

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

46

Nguyễn Thị ThuChầm

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

47

Nguyễn Thị HuệChi

Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

48

Hoàng ThịDuyên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

49

Lâm LệHà

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

50

Nguyễn Thị Hà

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

51

Nguyễn Thị Thu Hà

Thành ủy viên, Đại biểu HĐND Thành phố, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

52

Phạm Thị Thúy Hà

Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

53

Nông Thanh Hải

Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

54

Phạm Thị Tố Hải

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

55

Hà Thị Hạnh

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Nông

56

Vũ Thị HiềnHạnh

Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

57

Dương ThịHằng

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

58

Phạm Thị Hân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

59

Mùi Thị Hiền

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

60

Nguyễn Thị Hiền

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

61

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

62

Trần Thị PhươngHoa

Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Uỷ viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

63

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước

64

Diệp Thị Thu Hồng

Thành ủy viên, Uỷ viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

65

Nguyễn Thị Thu Hồng

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

66

Phạm Thị MỹHuyền

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

67

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

68

Nguyễn Thị ThanhHương

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

69

Quách ThịHương

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

70

Hà Nhật Lệ

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

71

Nguyễn ThịLiêm

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

72

Nguyễn ThịLiên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

73

Nguyễn Thị Liên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

74

Hà Thị Liễu

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

75

Lê Thị NgọcLoan

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

76

Trần Thị Kim Loan

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

77

Trương Thị Lộc

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

78

Lò Thị Luyến

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI,Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

79

Đỗ Thị Lý

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

80

Nguyễn Hồng Mai

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

81

Lê Na

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

82

Đặng Thị Hồng Nga

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

83

Trần ThịNgân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

84

Hà Thị Khánh Nguyệt

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

85

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

86

Từ ThịPhụng

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

87

Bùi Thị Lan Phương

Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Đại tá, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

88

Nguyễn ThịPhượng

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

89

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

90

Trần Thị Hoa Ry

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

91

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

92

Nguyễn Thị Tỉnh

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

93

Võ Thị Bạch Tuyết

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

94

Phạm Thị Thanh Thảo

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

95

Ngô Hoài Thu

Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Đại tá, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an

96

Chamaléa Thị Thủy

Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

97

Phạm Thị Thanh Thủy

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

98

Vũ Thị Thủy

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

99

Nguyễn Thị MinhTrang

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

100

Võ Ngọc ThanhTrúc

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

101

Trần Thị Vân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

102

Nguyễn Thị Vinh

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

103

Thái Thu Xương

Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

104

Lê Thị Hải Yến

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

105

Phạm Hải Yến

Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng

III

Các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể và tiêu biểu

106

Nguyễn Thị Lan Anh

Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

107

Trần Thị Lan Anh

Phó giám đốc Phụ trách Văn phòng Giới sử dụng Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

108

Dương Minh Ánh

Đại biểu Quốc hội, Nghệ sĩ ưu tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

109

Phạm Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

110

Nguyễn Thị Phương Châm

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

111

Giàng Thị Dung

Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

112

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Vụ trưởng Vụ khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ

113

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Kinh tế Công nghiệp, Báo Nhân dân

114

Phạm Thị Hà

Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thời báo Kinh doanh thuộc Liên minh HTX Việt Nam

115

Hoàng Thị Hạnh

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

116

Nguyễn Thị Hạnh

Phó tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh

117

Thang Thị Hạnh

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

118

Dương Thị Minh Hằng

Giám đốc Trung tâm Âm thanh Đài Tiếng nói Việt Nam

119

Trịnh Thanh Hằng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

120

Đỗ Lan Hiền

Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

121

Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

122

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

123

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

124

Đào Thị Huệ

Tổ trưởng dây chuyền sản xuất Công ty TNHH Canon Việt Nam

125

Mai Thị Liên Hương

Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

126

Thái Hương

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH True Milk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Quỹ Vì tầm vóc Việt

127

Tô Thị Thu Hương

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

128

Nữ tu Trương Thị Thu Hương

Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

129

Vũ Thị Giáng Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

130

Huỳnh Thị Xuân Lam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

131

Hoàng Thanh Mai

Phó Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

132

Lê Thị Tuyết Mai

Quyền Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao

133

Nguyễn Thị Minh

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

134

Nguyễn Thị Thanh Minh

Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo

135

Trần Thị Hồng Minh

Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

136

Nguyễn Thị Nga

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam

137

Trịnh Thị Hằng Nga

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải

138

Vũ Thị Tố Nga

Trưởng ban Thương mại Thị trường Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

139

Lê Thị Nguyệt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

140

Hồ Thị Thu Nhường

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

141

Đặng Hoàng Oanh

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

142

Lê Hoàng Oanh

Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công thương

143

Nguyễn Kiều Oanh

Phó Trưởng ban Tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội

144

Trần Lan Phương

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

145

Hoàng Lê Quyên

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

146

Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

147

Ni sư Thích Đàm Thành
(Thế danh Nguyễn Thị Thành)

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương; Phó ban Thường trực Ban Ni giới Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

148

Đỗ Thị Thảo

Trưởng phòng Thử nghiệm Sinh học - Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

149

Giáo sư Hương Thọ
(Lê Phước Thọ)

Phụ thống Hộ viện đặc trách Nữ phái
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

150

Bùi Thị Thơm

Trưởng Ban Tổ chức, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

151

Đặng Thị Thủy

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính

152

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của
Quốc hội

153

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

154

Trịnh Thị Thủy

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

155

Vũ Ngọc Thủy

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

156

Nguyễn Thị Tốt

Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam; Phó Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ

157

Phạm Thị Minh Trang

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng

158

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

159

Nguyễn Chế Kim Trung
(Chế Thị Kim Trung)

Họa sĩ, giảng viên, Phó tổ trưởng tổ chuyên môn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Phan Rang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

160

Nguyễn Thị Tư

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

161

Lê Thị Khánh Vân

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video