Địa chỉ:           39 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email:             nxbphunu@vnn.vn

Website:         https://www.nxbphunu.com.vn

Giám đốc:      Khúc Thị Hoa Phượng

SĐT: 024.39717979

Phó Giám đốc:

                       - Trần Việt Anh

SĐT: 024.39712830

- Hoàng Thị Thúy Quỳnh

SĐT: 024.32151092

Video