Địa chỉ:           36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại:     024.38259936

Fax:                024.38259129

Website:         https://baotangphunu.org.vn/

Giám đốc:     Nguyễn Thị Tuyết

SĐT: 024.32668970

Phó GĐ:         Ngô Duy Ứng

SĐT: 024.39365974

Video