Điện thoại:     02439720249

 

Trưởng ban: Phạm Thị Hương Giang

SĐT: 024 39713856

Email: giangpth@vwu.vn

Phó ban:       

                     - Đào Mai Hoa

SĐT: 024 39729247

Email: hoadm@vwu.vn

                      - Trần Thị Thu Hà

SĐT: 02 439719915

Email: hattt@vwu.vn

- Phạm Thị Thanh

SĐT: 024 39720249

Email: thanhpt@vwu.vn

Video