Xây dựng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tiến kịp các vùng khác

03/12/2005
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 113/2005/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến 2010.

Chương trình hành động nhằm chỉ đạo và điều hành thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển và quản lý phát triển, đưa vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ sớm tiến kịp các vùng khác, trở thành một đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế; cải thiện căn bản đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong vùng; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Ban hành kèm theo quyết định là danh mục các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chủ yếu của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến 2010 về: thủy lợi, thủy điện, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khu neo đậu trú bão, hạ tầng du lịch, giao thông vận tải, khởi công mới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video