Vĩnh Phúc: Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

22/10/2020
Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Phụ nữ nói không rác thải nhựa”, “Đường hoa phụ nữ”; “Nhà sạch, vườn xanh”…là những hoạt động được lan tỏa từ cuộc vận động phụ nữ Vĩnh Phúc “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
Phụ nữ Vĩnh Phúc tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5, không 3 sạch”.

Thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã gắn việc triển khai nội dung các tiêu chí của cuộc vận động với phong trào thi đua “Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ.

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên của hội viên phụ nữ huyện Bình Xuyên. Vào các ngày Chủ nhật, hội viên phụ nữ tích cực tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Đây là một trong nhiều hoạt động được Hội LHPN huyện Bình Xuyên triển khai nhằm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Hội LHPN huyện Bình Xuyên thành lập các mô hình “Phụ nữ xử lý rác thải sinh học”, “Tuyến phố văn minh do phụ nữ tự quản sáng, xanh, sạch”, “Nhà sạch - vườn xanh”, “Đường hoa phụ nữ”…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Xuyên Nguyễn Thị Xuân Hồng cho biết: "Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Xác định được điều đó, các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi hội, CLB, tổ phụ nữ...

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn triển khai rà soát, phân loại, đánh giá thực trạng tại 100% gia đình hội viên… Qua rà soát hằng năm có hơn 85% gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và đạt gia đình văn hóa”.

Để giúp các gia đình đạt tiêu chí của cuộc vận động, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, tiêu chí “không đói nghèo” được các cấp hội ưu tiên hàng đầu. Các cấp Hội Phụ nữ tranh thủ các nguồn lực để vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo, cận nghèo…

Đến nay, hội đã khai thác, quản lý 170 tỷ đồng từ các nguồn vốn; giúp hơn 6.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Các cấp hội còn xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động như “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”…

Với những cách làm hay, sáng tạo, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia; số hội viên thực hiện cuộc vận động ngày càng cao; năm 2015 chỉ có 85% gia đình đạt tiêu chí, đến nay, đã có 96,4% số gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Có được kết quả đó, Hội LHPN huyện Yên Lạc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm; hưởng ứng phong trào “Phụ nữ nói không rác thải nhựa”…

Để nâng cao ý thức và tạo thói quen cho người dân trong việc bảo vệ môi trường, hội chỉ đạo các cơ sở hội đảm nhiệm 154 đoạn đường phụ nữ tự quản; tổ chức trồng và chăm sóc 58 mô hình “Đường hoa phụ nữ”; xây dựng 52 mô hình điểm “Nhà sạch, vườn xanh”…

Hội còn phối hợp triển khai thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; trợ giúp pháp lý cho phụ nữ… Việc thực hiện cuộc vận động đã tác động tích cực vào công tác giảm nghèo, hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 2 gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch".... Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, duy trì các mô hình bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Trong 5 năm qua, đã có 85 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được xây dựng từ sự ủng hộ, chia sẻ của phụ nữ toàn tỉnh với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia mô hình “Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Tặng thẻ bảo hiểm y tế”...

Hội viên phụ nữ phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế bằng tiền mặt, ngày công, con giống... với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 760 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”… Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc đóng góp cho sự phát triển của xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.

baovinhphuc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video