Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật và hàng rào kỹ thuật trong thương mại

05/11/2007
Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật và hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường.

Đó là ý kiến của các chuyên gia tại Hội thảo Thực thi các Hiệp định về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật (SPS) và Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) do Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (Mutrap II) tổ chức ngày 24-10 tại TP HCM.


Theo ông Hoàng Trung, chuyên gia Mutrap thuộc Cục bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của nước ta về bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm còn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều quy định liên quan đến các quy định của Hiệp định SPS chưa cụ thể …


Một chuyên gia Mutrap khác, bà Phạm Thu Giang, cho biết hệ thống VBQPPL nước ta mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu của TBT nhưng hiệu quả triển khai thực tế còn thấp do một số nguyên nhân, trong đó có việc các doanh nghiệp chưa thật sự nhận thấy sự cần thiết trong việc nhận thông báo và phản hồi cho các văn phòng TBT tại các tỉnh, thành. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này, Việt Nam cần phấn đấu nâng tỷ lệ hài hòa hóa tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phù hợp với các quy định của TBT từ 25% hiện nay lên 35-40% vào năm 2010, xây dựng thêm các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên trong mạng lưới TBT, phổ biến nội dung của Hiệp định và thông báo rộng rãi cho doanh nghiệp.


Ông Digby Gascoine, chuyên gia của Mutrap đã tư vấn Việt Nam tham gia Ủy ban SPS vì đây là diễn đàn để các thành viên đề đạt những khó khăn nhằm nhận được sự trợ giúp quốc tế.

Minh Thư
WebSite Hồ Chí Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video