TThực hiện Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg về việc tăng cường chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

10/10/2007
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đến năm 2010; phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo thực hiện. Nếu tỉnh, thành phố nào để xảy ra nhiều phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với bọn tội phạm, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản chặn đứng và giảm tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chủ động hợp tác quốc tế và phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; kịp thời giải cứu, tiếp nhận số nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài, sớm đưa họ về  nước, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng cũng như tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật hiện hành về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em... Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Được biết, qua 2 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2004 - 2010, công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ở nước ta đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhiều phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài, đưa vào các ổ mại dâm, bị ép buộc lấy chồng, lao động cưỡng bức, nhất là ở các địa phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung quốc, Việt Nam - Campuchia và một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Hải Dương, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục và là mối quan tâm, lo ngại của toàn xã hội.

Theo Nguyễn Huỳnh - báo Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video