Tổ chức các cuộc thi tạo môi trường cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo

14/02/2020
Đó là mục đích, ý nghĩa của hai cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo- Kết nối thành công” và “Phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp sáng tạo” do TW Hội LHPN tổ chức trong năm 2020.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp của Hội LHPN Cần Thơ

Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (ĐA 939) do TW Hội LHPN Việt Nam tham mưu đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/6/2017.

Mục đích hướng tới của hai cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh thành lập doanh nghiệp nữ; tạo môi trường cho phụ nữ vùng khó khăn, vùng sâu, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật mạnh dạn tham gia khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và đất nước.

Thông qua cuộc thi tìm kiếm, chọn lọc, hỗ trợ các ý tưởng, đề án của chi em phụ nữ khởi nghiệp nhằm thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp/hợp tác xã/ tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; Đồng thời phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong việc kết nối mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho chi em phụ nữ có ý tưởng, đề án, dự án mong muốn khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; tổ chức kết nối giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhằm thu hút đa thành phần chị em phụ nữ biết đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội và tham gia vào tổ chức Hội.

Cuộc thi  “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo- Kết nối thành công”:

Với cuộc thi này, đối tượng dự thi là phụ nữ làm chủ/quản lý các doanh nghiệp/hợp tác xã/các mô hình kinh tế; Các cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học, trí thức có sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có đề án/ý tưởng mong muốn mở rộng quy mô, sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, hoặc tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc mô hình kinh tế gắn với phát triển cộng đồng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lĩnh vực tham gia cuộc thi cũng rất phong phú ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó quan tâm ưu tiên đến lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ chất lượng.

Các tác giả/nhóm tác giả tham gia Cuộc thi gửi Đề án/ý tưởng tham gia dự thi trước 17h00 ngày 01/3/2020 theo địa chỉ email hotrophunukhoinghiep.bkt@gmail.com theo mẫu đính kèm; đồng thời, nhập thông tin theo hướng dẫn đường link: https://sum.vn/JtAY9.

Từ tháng 3 - 20/4/2020: Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp, đánh giá, lựa chọn danh sách rút gọn các đề án/ ý tưởng; Tư vấn, hướng dẫn, tập huấn cho các tác giả đề án/ ý tưởng hoàn thiện đề án/kế hoạch kinh doanh.

Từ 10/5 - 30/5/2020: TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng tại Hải Phòng, Kon Tum cùng các hội thảo, tọa đàm vận động chính sách về khởi nghiệp dành cho phụ nữ...

Tháng 6/2020: Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp toàn quốc, công bố các ý tưởng/đề án tiêu biểu được lựa chọn trao giải tại Hà Nội.

Cuộc thi phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp:

Cuộc thi hướng tới đối tượng là các phụ nữ khuyết tật, qua đó nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp; tạo tinh thần, động lực cho phụ nữ khuyết tật tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ khuyết tật trong phát triển kinh tế; Tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các cá nhân/doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ nữ khuyết tật làm chủ có đề án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối đầu tư, hỗ trợ hiện thực hóa; Kết nối nguồn lực nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ khuyết tật có ý tưởng, đề án, dự án mong muốn khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát động Cuộc thi Phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp

Cuộc thi nhận hồ sơ đăng ký trước ngày 01/3/2020, các ý tưởng/đề án khởi nghiệp xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tháng 6 năm 2020. Phụ nữ khuyết tật/các doanh nghiệp/hợp tác xã khởi nghiệp do phụ nữ khuyết tật làm chủ khởi nghiệp xuất sắc sẽ được tham gia các khóa đào tạo, tư vấn kĩ thuật, hỗ trợ tiếp cận tài chính, kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để được hỗ trợ vay vốn, sản xuất ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, thu hút nhiều lao động là người khuyết tật vào làm việc, qua đó tăng sự hòa nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ khuyết tật.

Đồng thời, Diễn đàn truyền cảm hứng của phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp thành công được tổ chức để tuyên truyền, khích lệ tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ khuyết tật, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng, mạnh dạn khởi nghiệp sáng tạo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình và đất nước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video