Tin hoạt động Hội

27/04/2021
- Quảng Ngãi: Huy động hơn 100 bộ áo dài góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam
- Tuyên Quang: Tổ chức các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa người dân Cao Lan
Các thành viên tại buổi Lễ ra mắt mô hình “Tủ áo dài truyền thống"

- Quảng Ngãi: Huy động hơn 100 bộ áo dài góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam

Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tịnh Hà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hưởng ứng các hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, Hội LHPN xã Tịnh Hà đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tủ áo dài truyền thống” với trên 100 bộ áo dài. Toàn bộ số áo dài này được hỗ trợ, ủng hộ từ các chị em phụ nữ trong và ngoài địa phương.

Tại Lễ ra mắt, Hội LHPN xã đã thông qua Quyết định thành lập mô hình “Tủ áo dài truyền thống” và Dự thảo Qui chế tổ chức hoạt động mô hình, theo đó, mô hình thành lập với 20 thành viên. Với phương châm “Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến mượn”, mô hình đã hoạt động trên tinh thần kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn ủng hộ thông qua việc dành tặng những chiếc áo dài còn sử dụng được cho tủ áo. Toàn bộ áo dài nhận được, hội phụ nữ xã sẽ bảo quản, giữ gìn để tặng hoặc cho mượn đối với chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo nên phong trào mặc áo dài trong các hoạt động của Hội, các sự kiện có ý nghĩa đối với hội viên, phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Được khoác lên những chiếc áo dài truyền thống tại buổi Lễ ra mắt, các chị em vô cùng cảm động và sẽ tiếp tục đoàn kết, vận động để san sẻ yêu thương, giúp đỡ toàn bộ chị em khó khăn trong xã, được khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống, yêu thương của dân tộc.

 

- Tuyên Quang: Tổ chức các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa người dân Cao Lan

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, chi hội thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch, khảo sát và tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia vào CLB “Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Cao Lan”. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền và của Hội LHPN xã Kim Phú, việc thành lập và duy trì hoạt động của CLB từng bước thực hiện có hiệu quả với 28 thành viên tham gia.

Thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang tổng kết CLB Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan

 

Trong quá trình hoạt động, CLB luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành viên mọi lứa tuổi, giới tính, tiền quỹ chủ yếu dùng để thăm hỏi gia đình các thành viên, đến nay CLB đã có 68 thành viên tham gia và 100% thành viên là dân tộc Cao Lan; tuyên truyền, vận động các thành viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các nội dung về Luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân và gia đình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình; lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, có trên 90% gia đình thành viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Bên cạnh đó, CLB là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại địa phương, tham gia giao lưu văn hoá văn nghệ tại các xã lân cận; tổ chức cho các thành viên giao lưu học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác; thường xuyên phối hợp với đoàn thể trong thôn nắm tâm tư nguyện vọng của các thành viên nhằm đổi mới phương thức hoạt động, gắn kết các thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong trang phục, tiếng nói và ẩm thực của người Cao Lan.

 

Thu Phượng- Kim Cúc; Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video