Tích cực đóng góp xây dựng Dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia đáp ứng đánh giá thực chất tình hình phát triển giới tại Việt Nam

16/05/2019
Sáng 16/5/2019, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực giới, thống kê về Dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia nhằm giúp Hội thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến phụ và bình đẳng giới.

Từ năm 2011, Việt Nam đã ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia gồm 105 chỉ tiêu. Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2018 về tình hình thu thập số liệu đối với 105 chỉ tiêu thống kê phát triển giới cho thấy còn nhiều bất cập do các nguyên nhân khác nhau, nhiều chỉ tiêu không thu thập được hoặc không đầy đủ.

Chính vì vậy, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia lần này được xây dựng trên cơ sở rà soát, bổ sung, cập nhật Bộ chỉ tiêu cũ nhằm đáp ứng việc phản ánh được những đặc điểm, tính chất quan trọng, những mối liên hệ chủ yếu về phát triển giới ở Việt Nam; Cung cấp, công bố số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời làm cơ sở để giám sát, đánh giá tình hình phát triển giới, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê giới của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân khác; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chỉ tiêu thống kê...

Dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia hiện gồm 74 chỉ tiêu được chia thành 6 nhóm chính: Dân số và nhân khẩu học, Lao động, việc làm và tiếp cận với các nguồn lực, Lãnh đạo quản lý, Giáo dục và đào tạo, Y tế và các dịch vụ liên quan, Bạo lực gia đình, an toàn xã hội và nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng Dự thảo, nhằm góp phần xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê phản ánh được thực chất về phát triển giới, bảo đảm tính khả thi, có thể thu thập được, tiệm cận được với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đạt được mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu bình đẳng giới, làm cho cả nam và nữ đều được hưởng thụ một cách bình đẳng từ các thành quả phát triển của xã hội. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Hội tiếp thu để hoàn chỉnh văn bản đóng góp ý kiến chính thức tới các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

 Ảnh minh họa
 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Bùi Thanh Liêm chủ trì hội thảo

Tại hội nghị tham vấn, các đại biểu đồng tình khẳng định sự cần thiết rà soát, bổ sung để xây dựng, ban hành mới về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá về tình hình phát triển giới cũng như những vấn đề liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ ở Việt Nam; Làm rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như sự cần thiết phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng Bộ chỉ số.

Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp ý kiến cụ thể vào các chỉ tiêu trong Dự thảo. Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất của Hội LHPN Việt Nam như bên cạnh các chỉ số riêng về nữ giới thì cần phải có nam giới, có trẻ em trai, trẻ em gái nhằm bảo đảm tính Giới trong Bộ chỉ số. Đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu mới như: chỉ tiêu về số liệu đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền trên đất nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực, vay vốn, cầm cố tài sản; chỉ tiêu số liệu về trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tỷ lệ tảo hôn,hôn nhân trẻ em; chỉ tiêu số liệu phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư trở về, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới, bị mua bán, tỷ lệ ly hôn; Bổ sung một số chỉ tiêu về nữ sỹ quan quân đội, nữ cán bộ ngoại giao, nữ hiệu trưởng, hiệu phó và tương đương, nữ giám đốc, phó giám đốc, nữ làm nghiên cứu khoa học...

Kết luận hội thảo, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trân trọng cám ơn đóng góp của các đại biểu; đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung những chỉ tiêu phù hợp.

VH

CÁC ĐỀ ÁN

Video