Thỏa thuận hợp tác thắt chặt hơn tình đoàn kết phụ nữ Việt - Lào

02/07/2022
Chiều 2/7/2022, tại Đà Nẵng, Hội LHPN hai nước Việt Nam, Lào đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2022 – 2027
Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào ký Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác thể hiện quyết tâm của 2 Hội trong củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai tổ chức phụ nữ Việt Nam – Lào theo hướng ngày càng có hiệu quả. Qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022-2027 được ký kết với 6 các nội dung gồm:

(1) Hai Hội LHPN hai nước trao đổi thông tin thành tựu và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

(2) Hai bên tiếp tục luân phiên trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị và làm việc hàng năm; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội Phụ nữ các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường các hoạt động hữu nghị kết nghĩa qua biên giới. Hội LHPN nữ Việt Nam hỗ trợ Hội LHPN nữ Lào tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống, vinh danh phụ nữ và người mẹ anh hùng.

(3) Tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển; giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đề xuất các sáng kiến hoạt động nhân các dịp kỷ niệm quan trọng của hai nước.

(4) Phát triển nguồn lực thông qua các hoạt động tập huấn nâng cao nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tham quan, nghiên cứu thực tế, xây dựng mô hình.

(5) Các hoạt độn hợp tác khác là: tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ, tư vấn để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, phòng chống mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; bàn bạc về việc xây dựng mô hình nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống của phụ nữ và trẻ em, người yếu thế thông qua các chương trình, dự án hợp tác với đối tác phát triển, doanh nghiệp mỗi nước theo điều kiện thực tế.

(6) Hỗ trợ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LHPN Lào sang Việt Nam kiểm tra sức khoẻ theo tinh thần công văn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHPN và đại biểu 2 nước cũng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác của Hội LHPN Thành phố Hà Nội (Việt Nam) với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào); Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Hội LHPN tỉnh Sê Kông (Lào).

Hội LHPN Thành phố Hà Nội (Việt Nam) ký thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) ký thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN tỉnh Sê Kông (Lào)

Đến nay, 15 tỉnh, thành của Việt Nam đang có thỏa thuận hợp tác, hoạt động hợp tác với 13 tỉnh thành và các đối tác của Lào. Hoạt động hợp tác chính gồm: trao đổi kinh nghiệm công tác phụ nữ, củng cố và phát triển tổ chức Hội; hợp tác phát triển sinh kế, tổ chức tham quan mô hình kinh tế giỏi, kết nối giao thương, xóa đói giảm nghèo; đào tạo nghề, dạy tiếng Việt cơ bản cho sinh viên, cán bộ nữ của Lào; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép; hỗ trợ đào tạo nghề...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video