Thành phố Vinh: Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ

03/12/2005
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Theo đó, Thành phố Vinh sẽ được xây dựng giữ vị trí tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa và đô thị hóa đối với tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ; đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn đến năm 2010, phát triển kinh tế của TP theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn hẳn so với tăng trưởng khu vực dịch vụ. Các chương trình, dự án định hướng ưu tiên nghiên cứu đầu tư gồm: dự án đường cao tốc Hà Nội - Vinh, dài khoảng 230 km; mở rộng đường 46 từ Vinh đi đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 30 km; xây dựng mở rộng sân bay Vinh thành sân bay quốc tế...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video