Thanh Hóa: Vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa

16/11/2021
Thời gian qua, bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Nhờ vào các phong trào, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình huyện Yên Định

Tại thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa), từ nhiều năm nay công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội thường xuyên chú trọng. Chị Lê Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bút Sơn, cho biết: thời gian qua, 15/15 chi hội phụ nữ ở thị trấn đã tích cực thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Trong đó, thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường các con đường, ngõ phố; tích cực tham gia đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, bồn hoa tại nhà văn hóa, khu dân cư... Trong 9 tháng năm 2021 vừa qua, Hội đã cắt tỉa được hai tuyến đường hoa chiều tím với chiều dài gần 3 km dọc bờ đê sông Bút và sông Gòng, huy động 602 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, có 15/15 chi hội với 583/723 gia đình hội viên có vườn đăng ký thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nhà (đạt tỷ lệ 80,6%). Chi hội phụ nữ Bút Cương, Đại Lộc phối hợp với ban MTTQ, các đoàn thể vận động hội viên và nhân dân mua 110 thùng đựng rác; đưa tổng số hộ có thùng đựng rác của thị trấn lên 925 hộ.

Mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được duy trì nhân rộng và phát huy có hiệu quả. Đến nay, có 5 chi hội được công nhận đạt “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, các cấp Hội đã thành lập và duy trì có hiệu quả 22 mô hình câu lạc bộ giảm nghèo; không sinh con thứ 3; 5 không 3 sạch; xây dựng gia đình hạnh phúc; vệ sinh an toàn thực phẩm... với 587 thành viên tham gia đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng được cống hiến, tiến bộ, bình đẳng, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã ra sức thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, chị em đã phát huy vai trò tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và CVĐ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tính riêng 9 tháng năm 2021, toàn huyện có 41.512/43.242 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia và đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; 100% Hội LHPN xã, thị trấn tích cực tuyên truyền hội viên và người thân phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn mẫu”, “nhà sạch, vườn đẹp”; tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa.

Hội viên, phụ nữ huyện Hoằng Hóa chăm sóc đường hoa, dọn vệ sinh môi trường

 

Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, các câu lạc bộ, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động văn hóa thể dục - thể thao cũng thu hút 253 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, đưa tổng số hội viên tham gia sinh hoạt Hội lên 43.242 hội viên.

Thời gian qua, không chỉ huyện Hoằng Hóa mà các cấp Hội tại nhiều địa phương như Hà Trung, Ngọc Lặc, Bá Thước... đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, có 27/27 Hội LHPN huyện, thị, thành phố và 559/559 cơ sở hội (đạt chỉ tiêu) lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức cấp phát trên 1.500 quạt giấy, áo phông, mũ tuyên truyền, túi vải, sổ tay, làn nhựa, thùng rác, các dụng cụ vệ sinh môi trường và hỗ trợ mua cây xanh, giống hoa trồng trên các tuyến đường, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải và chọn một số việc cụ thể, phù hợp với địa phương để tổ chức thực hiện như phát động mô hình “Đặt thùng rác tại hộ gia đình bảo vệ môi trường”, vận động hội viên phụ nữ mua thùng đựng rác để phân loại rác thải tại hộ gia đình, triển khai hội thi “Mô hình nhà sạch, vườn đẹp”...

 

Văn phòng Hội LHPN tỉnh (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video