Thanh Hoá: Chi hội trưởng phụ nữ xây dựng gia đình là “pháo đài” phòng, chống tệ nạn xã hội

21/12/2021
Chị Vũ Thị Trúc, chi hội trưởng phụ nữ phố Đông Thôn, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người cán bộ nhiệt huyết với phong trào Hội, hết lòng vì hội viên, nổi bật là thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành “pháo đài” phòng, chống tệ nạn xã hội.
Buổi sinh hoạt chi hội lồng ghép thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 (Hội LHPN phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn)

Để phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) ở địa phương, chị Trúc đã phối hợp với cấp ủy, trưởng các đoàn thể khối phố và hội viên nòng cốt tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện nhiều hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho hội viên và người dân. Đặc biệt, chị quan tâm chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong chi hội, giúp đỡ chị em về mọi mặt; chủ động phối hợp hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn trong các gia đình, cộng đồng dân cư.

Chị Vũ Thị Trúc chia sẻ: “Gia đình hội viên có hòa thuận ấm êm thì chị em mới phấn khởi tham gia các hoạt động Hội. Do đó, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ phải được quan tâm chú trọng”. Qua đó, chi hội đã triển khai các mô hình “Chi hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Khu phố an toàn”; CLB “Gia đình hạnh phúc”; tổ chức các phong trào thi đua, thăm hỏi, tặng quà kịp thời... để hội viên, gia đình hội viên hiểu được những việc cần làm và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH.

Chi hội phụ nữ phố Đông Thôn được đánh giá là một trong những chi hội tiêu biểu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”. 100% cơ sở Hội trên địa bàn thị xã đã đăng ký thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn. Năm 2020, Hội LHPN thị xã đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Để đạt được kết quả trên, hàng năm, chị Trúc cùng chị em chi hội phụ nữ phố Đông Thôn, các cấp Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn và Công an thị xã đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH; vận động hội viên, phụ nữ tích cực đấu tranh tố giác tội phạm và nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, có nguy cơ làm trái pháp luật, phụ nữ hoàn lương; xây dựng các mô hình về an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua khác ở địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân không sa vào các TNXH, vi phạm pháp luật.

Văn phòng (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video