Thanh Hóa: 571 chi hội có “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

14/12/2020
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020” và 3 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020”.
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động của hai Đề được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Đề án “Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020” được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện tại 22 huyện với 220 xã thuộc vùng khó khăn. Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đề xuất bổ sung thêm một số hoạt động tại 5 huyện, thị xã, thành phố còn lại như hỗ trợ kinh phí sinh hoạt và hoạt động cho các câu lạc bộ (CLB), chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng NTM; xây dựng tài liệu, phóng sự; tham quan mô hình, tập huấn nâng cao kiến thức… Sau 5 năm, các đơn vị đã thực hiện 8 tiêu chí đạt kết quả cao, cụ thể đối với tiêu chí 5 không gồm: không có hộ đói nghèo đạt tỷ lệ 87,1%; gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đạt 98,3%; gia đình không vi phạm chính sách dân số đạt 90,7%;  gia đình không có bạo lực đạt 97,5%; hộ đạt tiêu chí không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học đạt 98,4%. Đối với tiêu chí 3 sạch: có 99,1% thành viên CLB đạt tiêu chí sạch nhà; 97,1% đạt tiêu chí sạch bếp; 95,4% đạt tiêu chí sạch ngõ.

Việc thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không 3 sạch xây dựng NTM toàn tỉnh đã nhân rộng 544 chi hội, nâng tổng số lên 571 chi hội, trong đó có 68 chi hội được công nhận là “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng NTM”.

Đề án “Hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020” được thực hiện tại Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương, TP Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước, bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Sau 3 năm, các cấp hội LHPN tỉnh đã tập trung xây dựng được 7.000 nhà tiêu hợp vệ sinh, đã giải ngân 7 tỷ đồng và mở 147 lớp tập huấn cho các hộ. Hộ dân thuộc đối tượng của Đề án được hỗ trợ 1 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước sau khi hoàn thành công trình.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động của hai Đề đã được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video