Tập huấn giảng viên nguồn về phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

12/08/2022
Lớp tập huấn do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức diễn ra từ ngày 10 -12/8/2022 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho gần 30 học viên làm công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu đến từ Trung ương và 18 tỉnh khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.
Lớp tập huấn giảng viên nguồn về phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tham gia chương trình tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức liên quan đến công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam; Những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam trong công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên cả phương diện luật pháp, cơ chế, chính sách cũng như trong thực tiễn; những khó khăn đặt ra trong công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh hiện nay; Một số kết quả nghiên cứu của UN Women về giới trong công tác quản lý rủi ro thiên tai; Định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phòng chống rủi ro thiên tai.

Các học viên cũng được tiếp cận với lý thuyết về giới, về thiên tai; khung phân tích giới; kỹ năng vận động lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai; kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống thiên tai có trách nhiệm giới.

Học viên được tập huấn về thực hành công cụ phân tích giới trong phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Song song với trang bị các kiến thức lý thuyết, chương trình tập huấn bố trí thời lượng thích hợp để các học viên có cơ hội thực hành công cụ phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai, thực hành giảng bài theo các chủ đề được học trong khóa tập huấn.  

Lớp tập huấn là tiền đề giúp các học viên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng xây dựng bài giảng và giảng bài về nội dung phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương nơi công tác.

Nguyễn Huyền, BTg TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video