Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật

07/12/2018
Sáng ngày 06/12/2018, TW Hội LHPN Việt Nam và TW Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 -2022.

Tham dự lễ ký kết có UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ hai cơ quan.

Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong trong giai đoạn 2018-2022 tập trung vào 3 nội dung chính sau:

1. Công tác xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý: Hai bên sẽ phối hợp trong xây dựng, tư vấn, phản biện chính sách pháp luật, chú trọng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động giới trong các dự án luật, đặc biệt là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ; rà soát, nghiên cứu nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn (chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới) để đề xuất sửa đổi bổ sung, nhằm hoàn thiện pháp luật.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ hai cơ quan chứng kiến Lễ ký kết


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đối tượng là phụ nữ; Thành lập mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em gái; Xây dựng hệ thống thông tin để trao đổi, cung cấp, cập nhật giữa hai bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan đến phụ nữ.

3. Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý

Phối hợp giám sát việc thi hành pháp luật; Lựa chọn một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái để xem xét, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về hướng xử lý, giải quyết; Phối hợp hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và cho nạn nhân bị mua bán trở về nhằm bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp cho họ trước các hành vi bị xâm phạm; liên kết hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ tại các Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội LHPN các tỉnh, thành phố với các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố...

4. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực về công tác chính sách – luật pháp

Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về pháp luật cho hội viên mỗi bên; tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Hội.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ký lưu bút tại phòng truyền thống của Hội Luật gia


Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của những nội dung phối hợp giữa hai ngành. Chủ tịch Hội mong muốn ngay sau lễ ký kết, hai ngành sẽ có những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong việc đề xuất, phản biện chính sách và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của phụ nữ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ cam kết Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp; đồng thời đề nghị hai bên cụ thể hóa chương trình phối hợp, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xuống tới cấp chi hội ở các địa phương ngay trong đầu năm 2019.

Khánh Lê

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video