Sóc Trăng: Gần 700 hội viên, phụ nữ, học sinh được hướng dẫn phòng, chống bạo lực và xâm hại

12/11/2021
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, phòng chống mua bán người, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội hiệu quả, an toàn, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 22 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cho gần 700 hội viên, phụ nữ, học sinh tại 11 huyện, thị xã, thành phố.
Hội viên, phụ nữ tham dự truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Các nội dung được tập trung tuyên truyền gồm: Quy định trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống mua bán người, Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, các hình thức xử phạt hành vi vi phạm....; Đồng thời, chị em cũng được trang bị những kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong phòng chống bạo lực gia đình;an toàn cho phụ nữ  và trẻ em nơi cộng cộng, trong trường học, trên không gian mạng xã hội...

Với việc lựa chọn các địa bàn là vùng nông thôn, vùng dân tộc, tôn giáo, nhất là những địa bàn có vụ việc PNTE bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội..., các buổi truyền thông đã thực sự hiệu quả, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, ngành liên quan, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Đây là hoạt động định kỳ hàng năm của Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại PNTE, phòng chống mua bán người, góp phần đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video